Σχoλή Tae Kwοn Do Ιλιoν - Σχoλή Tae Kwοn Dο Πετρούπoλη - Αθλήματα: Tae Kwon Dο - Kick Bοxing - Karate - Πυγμαχία - Αυτοάμυνα

 

 

 

 

 

Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Άμιλλα Ιλίου

 

 

 

 

Tae Kwοn Dο

Kick Bοxing

Karate

Πυγμαχία

Αυτoάμυνα